سومین کنگره قارچ شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 4-6 شهریور ماه سال 1396
نخستین همایش ملی روایت در انواع ادبی توسط دانشگاه کردستان با همکاری انجمن نقد ادبی ایران و پایگاه استنادی جهان اسلام  در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد.
1st International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional Development; Approaches and Applications
گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 برگزار می‌نماید.
Conference Theme: "lived experiences, Theoretical Models, Practical Patterns"
تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 6
سومین کنگره قارچ شناسی ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 15 مرداد 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 31 اردیبهشت 1396
 • تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
 • حامیان همایش:
بیشتر
National ELT Conference: Innovations and Professional Developments
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 01 و 02 شهریور 1396
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
 • حامیان همایش:
بیشتر
اولین کارگاه آشنایی با دینامیک کوانتومی سیستم های باز و نیروهای افت و خیزی
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 15 اردیبهشت 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 04 و 05 خرداد 1396
 • برگزار کنندگان: دانشکده علوم پایه و مهندسی بیجار
 • حامیان همایش:
بیشتر
روایت در انواع ادبی
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 26 فروردین 1396
 • تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1396
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
 • حامیان همایش: انجمن نقد ادبی ایران
بیشتر
1st International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional Development; Approaches and Applications
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 07 اردیبهشت 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 15 فروردین 1396
 • تاریخ برگزاری: 13 و 14 اردیبهشت 1396
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی (اقلیم کردستان عراق)
 • حامیان همایش: سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، ...
بیشتر
The 2nd Biennial Conference on Reading
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 04 اردیبهشت 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 16 بهمن 1395
 • تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1396
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
 • حامیان همایش:
بیشتر