سومین کنگره قارچ شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 4-6 شهریور ماه سال 1396
سومین کنگره قارچ شناسی ایران
نهمین یافته‌های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی در تاریخ‌های 19 و 20 اردیبهشت 1397 در دانشگاه کردستان برگزار خواهد شد.
نهمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 3
سومین کنگره قارچ شناسی ایران
سومین کنگره قارچ شناسی ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 15 مرداد 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
 • تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
 • حامیان همایش: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ...
بیشتر
National ELT Conference: Innovations and Professional Developments
National ELT Conference: Innovations and Professional Developments
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 10 مهر 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 10 مهر 1396
 • تاریخ برگزاری: 04 آبان 1396
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
 • حامیان همایش:
بیشتر
نهمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
نهمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 19 فروردین 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 01 دی 1396
 • تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
 • حامیان همایش:
بیشتر