سومین کنگره قارچ شناسی ایران
سومین کنگره قارچ شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 4-6 شهریور ماه سال 1396
 
 
1th International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional Development; Approaches and Applications

گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان اولین
همایش بین المللی با عنوان «
برنامه‌ریزی اقتصادی،
توسعه پایدار  و متوازن
منطقه ای؛ رویکردها و کاربردها»
 را در
روزهای  13 و 14  اردیبهشت ماه 1396  برگزار می نماید. این همایش
در راستای مشارکت و هم‌اندیشی آخرین یافته های علمی و پژوهشی اساتید، اندیشمندان،
پژوهشگران و دانشجویان  در حوزه‌های مختلف اقتصاد
می باشد. 
 
The 2nd Biennial Conference on Reading
 
The 2nd Biennial International Conference on Reading
 
Conference Theme: "lived experiences, Theoretical Models, Practical Patterns"
 
 
 
 
سومین کنگره قارچ شناسی ایران
سومین کنگره قارچ شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 4-6 شهریور ماه سال 1396
1th International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional Development; Approaches and Applications

گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان اولین
همایش بین المللی با عنوان «
برنامه‌ریزی اقتصادی،
توسعه پایدار  و متوازن
منطقه ای؛ رویکردها و کاربردها»
 را در
روزهای  13 و 14  اردیبهشت ماه 1396  برگزار می نماید. این همایش
در راستای مشارکت و هم‌اندیشی آخرین یافته های علمی و پژوهشی اساتید، اندیشمندان،
پژوهشگران و دانشجویان  در حوزه‌های مختلف اقتصاد
می باشد.The 2nd Biennial Conference on Reading
 
The 2nd Biennial International Conference on Reading
 
Conference Theme: "lived experiences, Theoretical Models, Practical Patterns"
 
نشانی: کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان Powered by JiroConference