تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 6
همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان
همایش ملی جامعه شناسی مرز: سیاست های توسعه و حیات اجتماعی مرزنشینان
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 18 فروردین 1397
 • تاریخ برگزاری: 05 و 06 اردیبهشت 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان- گروه جامعه شناسی
 • حامیان همایش: استانداری کردستان، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، ...
بیشتر
نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 19 فروردین 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 01 فروردین 1397
 • تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
 • حامیان همایش: انجمن علوم باغبانی ایران
بیشتر
Microgrid dynamics operation and control Workshop
Microgrid dynamics operation and control Workshop
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 01 خرداد 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 09 و 10 خرداد 1397
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:
بیشتر
هشتمین کنگره علوم دامی ایران
هشتمین کنگره علوم دامی ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 15 خرداد 1397
 • تاریخ برگزاری: 14 و 15 شهریور 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن علوم دامی ایران
 • حامیان همایش:
بیشتر
بیست و ششمین سمینار جبر ایران
بیست و ششمین سمینار جبر ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 02 مهر 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 30 مرداد 1397
 • تاریخ برگزاری: 25 و 26 مهر 1397
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:
بیشتر
هشتمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
هشتمین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 17 آبان 1397
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 07 مهر 1397
 • تاریخ برگزاری: 07 و 08 آذر 1397
 • برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، ...
 • حامیان همایش:
بیشتر