سومین کنگره قارچ شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 4-6 شهریور ماه سال 1396
نخستین همایش ملی روایت در انواع ادبی از جانب گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد.
1st International Conference on Economic Planning, Sustainable and Balanced Regional Development; Approaches and Applications
گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 برگزار می‌نماید.
Conference Theme: "lived experiences, Theoretical Models, Practical Patterns"
تعداد همایش‌های در حال برگزاری: 5
سومین کنگره قارچ شناسی ایران
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 20 خرداد 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:
بیشتر
National ELT Conference: Innovations and Professional Developments
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله:
 • تاریخ برگزاری: 01 و 02 شهریور 1396
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:
بیشتر
روایت در انواع ادبی
 • آخرین مهلت ثبت‌نام:
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 03 فروردین 1396
 • تاریخ برگزاری: 20 و 21 اردیبهشت 1396
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:
بیشتر
اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای؛ رویکردها و کاربردها
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 30 فروردین 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 25 اسفند 1395
 • تاریخ برگزاری: 13 و 14 اردیبهشت 1396
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:کنفرانس یاب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، ...
بیشتر
The 2nd Biennial Conference on Reading
 • آخرین مهلت ثبت‌نام: 04 اردیبهشت 1396
 • آخرین فرصت ارسال مقاله: 16 بهمن 1395
 • تاریخ برگزاری: 11 تا 13 اردیبهشت 1396
 • برگزار کنندگان:
 • حامیان همایش:
بیشتر