سومین کنگره قارچ شناسی ایران
آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 5 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -172 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -61 روز مانده
کمیته سیاستگذاری
دكتر قربانعلي حجارود
دکتر جعفر ارشاد
دكتر بهرام شريف نبي
دکتر رسول زارع
دکتر سیداکبر خداپرست
دكتر محمد جوان نيكخواه
دكتر جهانشیر امینی
دكتر بیتا عسکری
دكتر جعفر عبدالله زاده
دكترمهدی ارزنلو
دكتر ناصر صفایی
دكتر محمدرضا آصف
دكتراحمد عباسی مقدم
دكتر مونس بخشي