سومین کنگره قارچ شناسی ایران
آخرین مهلت ثبت نام: 15 مرداد 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 تا 06 شهریور 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، انجمن قارچ شناسی ایران
حامیان: شرکت کشاورزی جلگه دز، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بنیاد نخبگان استان کردستان، استانداری استان کردستان، پارک علم و فناوری استان کردستان، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، اتحادیه انجمن های علوم گیاه پزشکی ایران، شرکت بازرگان کالا
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 5 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -172 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -61 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
-61
روز مانده
مهلت داوری چکیده
-46
روز مانده
درخواست حضور
-15
روز مانده
تاریخ برگزاری
5
روز مانده