همایش ملی پژوهشی موسیقی کردی
آخرین مهلت ثبت نام: 30 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 شهریور 1394
تاریخ برگزاری: 08 تا 10 مهر 1394
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -879 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -979 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -898 روز مانده