نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
آخرین مهلت ثبت نام: 19 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
حامیان: انجمن علوم باغبانی ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 47 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -181 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2 روز مانده
کمیته علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

دکتر علی عبادی

دانشگاه تهران

دکتر سعید عشقی

دانشگاه شیراز

دکتر اسماعیل امیری

دانشگاه زنجان

دکتر مهدی حدادی نژاد

دانشگاه ساری

دکتر محمد سیاری

دانشگاه همدان

دکتر ولی الله ربیعی

دانشگاه زنجان

دکتر جعفر حاجی لو

 دانشگاه تبریز

دکتر احمد ارشادی

دانشگاه همدان

دکتر حسن ساریخانی

دانشگاه همدان

دکتر سید محمد حسن مرتضوی

دانشگاه اهواز

دکتر فرهاد کرمی

مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان

دکتری مجید اسماعیلی‌زاده

دانشگاه رفسنجان

دکتر علی اکبر مظفری

دانشگاه کردستان

دکتر تیمور جوادی

دانشگاه کردستان

دکتر ناصر قادری

دانشگاه کردستان

دکتر محمود کوشش صبا

دانشگاه کردستان

دکتر یاور وفایی

دانشگاه کردستان