نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
آخرین مهلت ثبت نام: 19 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 فروردین 1397
تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
حامیان: انجمن علوم باغبانی ایران
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 16 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -212 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -33 روز مانده
تماس با دبیرخانه
آدرس : سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
صندوق پستی : 416
کد پستی: 15175-66117
تلفن: 08733611335 
ایمیل:  Strawberry@uok.ac.ir
وبگاه: htto://conf.uok.ac.ir/strawberry2