نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
آخرین مهلت ثبت نام: 19 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1396
تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 165 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -63 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 27 روز مانده
دوشنبه 13 شهریور 1396
خبر شماره 3- هزینه ارسال مقالات
.
هزینه ارسال مقالات به نهمین همایش یافته‌های کشاورزی با محوریت توت فرنگی
 
 شرکت کنندگان
 هزینه ارسال مقاله (ریال)
 دانشجویان 1،500،000
 سایر افراد
2،000،000