نهمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی با محوریت توت فرنگی
آخرین مهلت ثبت نام: 19 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله: 01 دی 1396
تاریخ برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، مرکز پژوهشی به نژادی و به زراعی توت فرنگی
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 169 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -59 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 روز مانده