آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 186 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 48 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 103 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه چکیده
23
روز مانده
مهلت داوری چکیده
48
روز مانده
ارائه متن کامل
103
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
133
روز مانده
درخواست حضور
174
روز مانده
تاریخ برگزاری
186
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین