آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 186 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 48 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 103 روز مانده
کمیته اجرایی

 

اعضای کمیته اجرایی دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر حامد قادرزاده

دانشگاه کردستان

2

دکتر محمود حاجی رحیمی

دانشگاه کردستان

3

دکتر فرزاد اسکندری

دانشگاه کردستان

4

دکتر حمیده ملک سعیدی

دانشگاه کردستان

5

دکتر محمد جلالی

دانشگاه کردستان

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین