آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان: ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسلام، CIVILICAسیویلیکا، استانداری کردستان، سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، سازمان تعاونی روستایی استان کردستان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، صندوق بیمه کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، پارک علم و فناوری کردستان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1004 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1150 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1077 روز مانده
کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر حامد قادرزاده

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر محمود حاجی رحیمی

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر فرزاد اسکندری

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر حمیده ملک سعیدی

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر محمد جلالی

استادیار دانشگاه کردستان

دکتر پریسا علیزاده

مدرس دانشگاه کردستان

مهندس شهلا سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

مهندس پریناز صیدی مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

مهندس سنا حسام شریعتی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

مهندس مونا احمدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

مهندس دنیا بایزید نژاد

مدرس دانشگاه کردستان

مهندس فانوس یوزی

مدرس دانشگاه کردستان

مهندس شرمین قادرزاده

مدرس دانشگاه کردستان

مهندس محمد علی اسعدی

مدرس دانشگاه کردستان

سمیرا محمدی

دانشجوی کارشناسی دانشگاه کردستان