آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 186 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 48 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 103 روز مانده
کمیته علمی

اعضای کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر حبیب اله سلامی

استاد دانشگاه تهران

2

دکتر محمد بخشوده

استاد دانشگاه شیراز

3

دکتر سعید یزدانی

استاد دانشگاه تهران

4

دکتر منصور زیبایی

استاد دانشگاه شیراز

5

دکتر ناصر شاهنوشی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

6

دکتر علی کیانی راد

استادیار موسسه مطالعات، برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

7

دکتر محمد قربانی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

8

دکتر حامد قادرزاده

استادیار دانشگاه کردستان

9

دکتر مجتبی مجاوریان

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10

دکتر حسین مهرابی

استاد دانشگاه کرمان

11

دکتر غلامرضا یاوری

استاد دانشگاه پیام نور

12

دکتر جواد حسین زاد

دانشیار دانشگاه تبریز

13

دکتر سید حبیب اله موسوی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

14

دکتر سید نعمت اله موسوی

دانشگاه آزاد مرودشت

15

دکتر امیر محمدی نژاد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

16

دکتر احمد فاتحی

دانشیار دانشگاه اردکان

17

دکتر علیرضا نیکویی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی

18

دکتر عذرا جوانبخت

دانشیار دانشگاه ارومیه

19

دکتر حمید محمدی

استادیار دانشگاه زابل

20

دکتر مصطفی مردانی

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

21

دکتر حسین محمدی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین