آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان: ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسلام، CIVILICAسیویلیکا، استانداری کردستان، سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، سازمان تعاونی روستایی استان کردستان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، صندوق بیمه کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، پارک علم و فناوری کردستان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -23 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -169 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -96 روز مانده
کمیته علمی

اعضای کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران

دکتر سید صفدر حسینی

استاد دانشگاه تهران

دکتر حبیباله سلامی

استاد دانشگاه تهران

دکتر ناصر شاهنوشی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد بخشوده

استاد دانشگاه شیراز

دکتر منصور زیبایی

استاد دانشگاه شیراز

دکتر محمد قربانی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حامد قادرزاده

دانشیار دانشگاه کردستان

دکتر علی کیانیراد

استادیار موسسه مطالعات، برنامهریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

دکتر جواد حسینزاد

دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر مجتبی مجاوریان

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر حسین مهرابی

استاد دانشگاه کرمان

دکتر سعید یزدانی

استاد دانشگاه تهران

دکتر سید حبیباله موسوی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر محمدینژاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر احمد فتاحی

دانشیار دانشگاه اردکان

دکتر سید نعمتاله موسوی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

دکتر علیرضا نیکویی

استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی

دکتر علامرضا یاوری

استاد دانشگاه پیام نور

دکتر عذرا جوانبخت

استادیار دانشگاه ارومیه

دکتر حمید محمدی

استادیار دانشگاه زابل

دکتر مصطفی مردانی

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر حسین محمدی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر آرش دوراندیش

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی بهرامی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین