آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 133 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -13 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 50 روز مانده
اعضای شورای راهبری

اعضای شورای راهبری دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سید صفدر حسینی

رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، رئیس کنفرانس و دبیر شورای راهبری

2

دکتر محمد قربانی

دبیر علمی کنفرانس

3

دکتر حامد قادرزاده

دبیر اجرایی کنفرانس

4

مهندس بهمن مرادنیا

استاندار استان کردستان

5

دکتر بهرام نصراللهی زاده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

6

مهندس محمد فرید سپری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

7

دکتر رحمت صادقی

رئیس دانشگاه کردستان

8

دکتر علی کیانی ­راد

رئیس موسسه پژوهش­ های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

9

دکتر حبیب الله سلامی

سردبیر مجله اقتصاد کشاورزی (مجله انجمن)

10

دکتر سید محمد سعید نوری نائینی

استاد پیشکسوت

11

دکتر سید کاظم صدر

استاد پیشکسوت

12

دکتر بهاءالدین نجفی

استاد پیشکسوت

13

دکتر غلامرضا سلطانی

استاد پیشکسوت