آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 186 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 48 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 103 روز مانده
هزینه ها

هزینه‌های شرکت در کنفرانس

1

 اعضای هیئت علمی با مقاله

 100،000 تومان

2

دانشجویان با مقاله

50,000 تومان

3

اعضای غیر هیئت علمی با مقاله

100,000 تومان

  • به ازاي مقاله دوم و بيشتر به مبالغ فوق به ازاي هر مقاله 45000 تومان اضافه مي شود.
  • براي ارائه گواهينامه براي ساير نويسندگان به ازاي هر گواهينامه مبلغ 10000 تومان به مبالغ فوق اضافه مي شود.

 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین