آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان: ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسلام، CIVILICAسیویلیکا، استانداری کردستان، سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، سازمان تعاونی روستایی استان کردستان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، صندوق بیمه کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، پارک علم و فناوری کردستان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1004 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1150 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1077 روز مانده
هزینه ها

هزینه‌های شرکت در کنفرانس

1

 اعضای هیئت علمی با مقاله

 100،000 تومان

2

دانشجویان با مقاله

50,000 تومان

3

اعضای غیر هیئت علمی با مقاله

100,000 تومان

  • به ازاي مقاله دوم و بيشتر، به ازاي هر مقاله 45000 تومان اضافه مي شود.
  • براي ارائه گواهينامه براي ساير نويسندگان به ازاي هر گواهينامه مبلغ 10000 تومان به مبالغ فوق اضافه مي شود. (برای صدور گواهی پذیرش نویسنده اول نیاز به پرداخت وجهی مازاد بر وجه ثبت نام نیست)
  • شایان ذکر است که هزینه ثبت نام توسط نویسنده مسئول مقاله پرداخت خواهد شد.
  • لازم است وجه ثبت نام را حداکثر تا تاریخ 1400/03/5 به شماره حساب زیر به نام وجوه امانی درآمد معاونت پژوهشی دانشگاه واریز نموده و رسید پرداخت را به ایمیل کنفرانس یا واتساپ دبیرخانه ارسال نمایید.

شماره حساب: 1108058192

شبا: IR410-180-000-000-001-108-058-192

شماره کارت: 5859-8370-0606-7850

ایمیل کنفرانس: uok.ac.ir@12ciae

شماره تماس دبیرخانه: 087-33611335

شماره واتساپ دبیرخانه: 09915029235