آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 133 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -13 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 50 روز مانده
شنبه 29 آذر 1399
تمدید مهلت ارسال مقاله
با توجه به تقاضاهای گروه های هدف انجمن اقتصاد کشاورزی، برای همه افرادی که قبلاً چکیده مقاله را به دبیرخانه کنفرانس ارسال داشته اند و یا تاکنون این فرصت را پیدا نکرده اند، فرصت ارائه مقاله کامل تا 20 اسفند تمدید می شود. این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نیست. *ضمناً برای افرادی که تا کنون چکیده مقاله خود را ارسال نکرده اند، نیازی به بارگذاری چکیده نیست و تنها ارسال اصل مقاله کفایت می کند.