آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 49 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -97 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -24 روز مانده
شنبه 09 اسفند 1399
مسابقه دانشجویی ایده‎ ها و طرح‎ های خلاقانه برای حل مسئله‎ های کشاورزی
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بر اساس اهداف ترسیم شده مبتنی بر اساسنامه تلاش دارد اولین دوره مسابقه دانشجویی ایده ‎ها و طرح‎ های خلاقانه برای حل مسئله های کشاورزی را به موازات دوازدهمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران برگزار نماید. برای دریافت جزئیات خبر به قسمت برنامه ها مراجعه نمایید.