آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 49 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -97 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -24 روز مانده
شنبه 21 فروردین 1400
مهلت ارسال ایده برای آخرین بار تا 22 فروردین تمدید شد
با سلام و احترام، با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، مهلت ارسال ایده های خلاقانه به دبیرخانه کنفرانس جهت شرکت در مسابقه دانشجویی برای آخرین بار تا 22 فروردین تمدید شد. دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی