آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان: ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسلام، CIVILICAسیویلیکا، استانداری کردستان، سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، سازمان تعاونی روستایی استان کردستان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، صندوق بیمه کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، پارک علم و فناوری کردستان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1004 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1150 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1077 روز مانده
دوشنبه 21 تیر 1400
فایل چکیده مقالات و فایل های pdf مقالات به تفکیک محورها
بدینوسیله فایل چکیده مقالات و فایل pdf مقالات به تفکیک محورها به صورت فعلی برای بهره برداری نویسندگان مقالات و پژوهشگران محترم در سایت بارگذاری می شود.
بدینوسیله فایل چکیده مقالات و فایل‌های pdf مقالات به تفکیک محورها به صورت فعلی برای بهره برداری نویسندگان مقالات و پژوهشگران محترم در سایت بارگذاری می شود. اما در نهایت کتابچه الکترونیکی چکیده پس از تکمیل در سایت انجمن برای استفاده محققین بارگذاری خواهد شد. همچنین تعدادی محدود به صورت چاپ شده در اختیار کتابخانه گروه های آموزشی قرار داده خواهد شد.
ضمنا یادآوری می نماید شماره صفحه چکیده مقالات تغییر نخواهد کرد و در صورتی که مقاله ای از قلم افتاده باشد به انتهای کتابچه اضافه می شود. برای دانلود فایل pdf کتابچه چکیده مقالات و فایل‌های pdf مقالات به تفکیک محورها به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.
باتشکر دبیرخانه کنفرانس