آخرین مهلت ثبت نام: 30 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 11 و 12 خرداد 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 133 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -13 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 50 روز مانده
مسابقه دانشجویی

مسابقه دانشجویی

ایدهها و طرحهای خلاقانه برای حل مسئلههای کشاورزی

 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بر اساس اهداف ترسیم‌شده مبتنی بر اساسنامه تلاش دارد اولین دوره مسابقه دانشجویی ایدهها و طرحهای خلاقانه برای حل مسئلههای کشاورزی را به‌موازات دوازدهمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران برگزار نماید.

 

اهداف طرح

استفاده از ظرفیت فکری-دانشی و ایدههای خلاقانه دانشجویان اقتصادکشاورزی

ایجاد محیط و انگیزه مناسب برای مشارکت و رقابت خلاقانه به‌منظور حل مسئلههای کشاورزی

ایجاد بسترهای لازم برای آشناسازی بنگاه‎‎ها و نهادهای کشاورزی با ظرفیتهای دانشجویی اقتصادکشاورزی

 

زمان ارائه ایدهها و طرحهای خلاقانه

از 10 دی ماه 1399 تا 10 فروردین ماه 1400

 

فرایند داوری و تقدیر

ایدهها و طرحهای خلاقانه دانشجویان مقاطع سهگانه اقتصادکشاورزی برای حل مسئلهها و گرههای کشاورزی از مرحله تولید تا مصرف توسط کمیته داوری متشکل از اعضای هیئت علمی، نمایندگان بخش خصوصی و جهادکشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته و از منتخبان در دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی در دو گروه برگزیده و شایسته تقدیر، با تقدیم جوایز نفیسی تقدیر ویژه خواهد شد.

برای دریافت فرم ارائه ایده ها و طرح های خلاقانه اینجا را کلیک کنید. و پس از تکمیل به آدرس ایمیل دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ارسال نمایید. ایمیل کنفرانس: 12ciae@uok.ac.ir