آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه فرهنگیان، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی، پارک علم و فناوری کردستان، دانشگاه پیام نور
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -277 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -571 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -342 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-342
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-326
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
-277
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین