آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه فرهنگیان، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی، پارک علم و فناوری کردستان، دانشگاه پیام نور
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -842 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1136 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -907 روز مانده
کمیته اجرایی
دکتر بهمن بهرام‌نژاد
دکتری بیوتکنولوژی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر ناصر شیربگی- دبیر اجرایی همایش
دکتری علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر جمال ارکات
دکتری مهندسی صنایع
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
دکتر کمال شانظری
دکتری ریاضیات
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی

دکتر فاخته اسحاقی
دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی در سازمان سنجش
صفحه شخصی
دکتر امید قادرزاده
دکتری جامعه‌شناسی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی

دکتر جمال بارخدا
دکتری علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی
عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
صفحه شخصی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین