آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه فرهنگیان، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی، پارک علم و فناوری کردستان، دانشگاه پیام نور
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -842 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1136 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -907 روز مانده
محورها
تحلیل ساختار و سازوکارهای سیاست گذاری (آموزشی، پژوهشی و ...) در نظام آموزش عالی کشور و رابطه آن ها با ارزیابی و بهبود کیفیت
روندها و روش های ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاه ها و نقش مدیریت دانشگاه در آن ها
تجارب داخلی و جهانی در زمینه‏‎ی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت نظام‎ها و زیرنظام های آموزش عالی و نقش رتبه بندی در بهبود کیفیت آن‎ها
معیارها، ملاک ها و نشانگرهای مورد استفاده در ارزیابی کیفیت آموزشی و پژوهشی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور
عملکرد مراکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه ها و هیات های نظارت استانی آموزش عالی کشور
آمـایش آموزش عالی کشور (مـدیریت اسـتانی مؤسـسات آموزش عالی کشور) و تأثیر آن بر مقوله ی ارزیابی و بهبود کیفیت
چالش های ارزیابی و بهبود در آموزش الکترونیکی
پیامدهای پاندمی کووید 19 در آموزش عالی و تأثیرات آن بر بازنگری در رویه های ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین