آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 249 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -45 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 107 روز مانده
شیوه ثبت نام و ارسال مقاله

جهت ارسال مقاله مطابق مراحل زیر عمل نمایید:

  •       پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وب سایت با نام کاربری اختصاصی
  •       دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
  •       پر کردن فرم ارسال مقاله و تکمیل فرم اطلاعات و مشخصات مربوطه
  •       بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمائم و اطلاعات مرتبط
  •     تأیید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن

 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین