آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 مرداد 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه فرهنگیان، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی، پارک علم و فناوری کردستان، دانشگاه پیام نور
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 139 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -155 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 59 روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین