آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 خرداد 1400
تاریخ برگزاری: 19 و 20 آبان 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 247 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -47 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 105 روز مانده
بایگانی خبرها

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین