آخرین مهلت ثبت نام: 31 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 مرداد 1401
تاریخ برگزاری: 17 و 18 مهر 1401
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، زانکوی پولیتەکنیکی سلیمانی
حامیان: سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، استانداری کردستان، Islamic World Science Citation Center، صندوق بیمه کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 134 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -51 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 86 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
86
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-23
روز مانده
درخواست حضور
86
روز مانده
تاریخ برگزاری
134
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین