آخرین مهلت ثبت نام: 31 مرداد 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 08 مهر 1401
تاریخ برگزاری: 20 و 21 مهر 1401
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، زانکوی پولیتەکنیکی سلیمانی
حامیان: سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، استانداری کردستان، Islamic World Science Citation Center، صندوق بیمه کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 12 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -176 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 0 روز مانده
فرم داوری
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین