آخرین مهلت ثبت نام: 10 آبان 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 آبان 1401
تاریخ برگزاری: 10 و 11 آبان 1401
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، زانکوی پولیتەکنیکی سلیمانی
حامیان: سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، استانداری کردستان، Islamic World Science Citation Center، صندوق بیمه کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -90 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -298 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -90 روز مانده
دوشنبه 04 مهر 1401
🍓رویداد ایده های تجاری توت فرنگی
کنفرانس بین المللی یافته های نوین توت فرنگی، مرکزنوآوری کشاوری استان کردستان، مدیریت توسعه کارآفرینی مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان و مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان برگزار می کند:
  • نخستین رویداد کشاورزی دانش بنیان و نوآوری در حوزه توت فرنگی
  • در راستای راه اندازی مرکز نوآوری کشاورزی استان کردستان تحت نظر مدیریت توسعه کارآفرینی مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان و مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه کردستان ، رویداد ویژه بروی توت فرنگی در جذب ایده های برتر در راستای  افزایش بهره‌وری و کیفیت توت فرنگی با تاکید بر کاهش  همزمان با کنفرانس بین المللی یافته های نوین توت فرنگی در سنندج برگزار می‌گردد.
  • آخرین مهلت ثبت ایده: 5 آبان 1401
  • برای اطلاعات بیشتر به سایت کنگره مراجعه فرمایید:

  • جایزه ایده و تیم اول تا سوم به ترتیب سه،  دو و یک و نیم میلیون تومان است. ایده‌های برگزیده از حمایت فکری و معنوی مدیریت توسعه کارآفرینی مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان و مرکز نوآوری کشاورزی دانشگاه کردستان نیز برخوردار خواهند شد.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین