آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 21 تا 25 اسفند 1395
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -2540 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
تماس با ما
  • آدرس: سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، مرکز آپا
  • تلفن:  33664600 - 087 داخلی 2336
  • ساعت کار: 7:30 - 14:30
  • ایمیل: Apa@uok.ac.ir
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین