آخرین مهلت ثبت نام: 12 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 13 و 14 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی (اقلیم کردستان عراق)
حامیان: سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، دانشگاه کردستان، شرکت شهرک های صنعتی کردستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، شهرداری، شورای اسلامی شهر سنندج، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، کنفرانس یاب
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -2488 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -2621 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2517 روز مانده
سخنرانان کلیدی
سخنرانان کلیدی همایش: (خانم ها / آقایان)
 • دکتر زهرا افشاری، دانشگاه الزهراء
 • دکتر علی اصغر بانویی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر سهراب دل انگیزان، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دکتر محسن راغفر، دانشگاه الزهراء
 • آقای فصیل علی خورشید، دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی (اقلیم کردستان عراق)
 • دکتر فرشاد مومنی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، معاون امور توسعه علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور
  • Prof.Dr. Dilip Dutta , Department of Economics, University of Sydney
  • Prof.Dr. Andrzej Cieślik,, Faculty of Economic Sciences, University of Warswz
  • Prof.Dr. Takashi, Yamamoto, Economics Department, Japan
  • Prof.Dr. Dr. Zakiah Jaafar, Economic Planning Unit, Prime Minister's Department, Putrajaya, Malaysia
 رئیس همایش: دکتر فردین اخلاقیان طاب ( رئیس دانشگاه کردستان)