آخرین مهلت ثبت نام: 12 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 13 و 14 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی (اقلیم کردستان عراق)
حامیان: سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، دانشگاه کردستان، شرکت شهرک های صنعتی کردستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، شهرداری، شورای اسلامی شهر سنندج، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، کنفرانس یاب
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -2488 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -2621 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2517 روز مانده
کمیته علمی

 اعضاء کمیته علمی همایش به ترتیب حروف الفبا (آقایان/ خانم‌ها):

 • دکتر احمد جعفری صمیمی استاد دانشگاه مازندران
 • دکتر احمد محمدی استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر اسفندیار جهانگرد استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر اکبر محمدی رییس مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان کردستان
 • دکتر  امیر حسین منتظر حجت استادیار دانشگاه اهواز
 • دکتر امیر منصور طهرانچیان دانشیار دانشگاه مازندران
 • دکتر امید قادرزاده دانشیار دانشگاه کردستان
 • دکتر آزاد خانزادی استادیار دانشگاه رازی
 • دکتر بابک سوری دانشیار دانشگاه کردستان
 • دکتر باقردرویشی استادیار دانشگاه ایلام
 • دکتر بختیار جواهری استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر بهرام نصرالهی زاده استادیار دانشگاه کردستان و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان
 • دکتر بهروز شاهمرادی هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • دکتر تیمور رحمانی دانشیار دانشگاه تهران
 • دکتر جمال فتح الهی استادیار دانشگاه رازی
 • دکتر جمیل امان الهی استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر حامد قادرزاده استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر حامد قادرمرزی استادیار دانشگاه کردستان و مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور
 • دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران
 • دکتر حسین راغفر دانشیار دانشگاه الزهراء
 • دکتر حسین عباسی نژاد استاد دانشگاه تهران
 • دکتر حمید کردبچه دانشیار دانشگاه الزهراء
 • دکتر خالد احمد زاده استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر خلیل عطار معاون سازمان برنامه و بودجه استان کردستان
 • دکتر رضا زمانی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر رضا غزال استادیار دانشگاه دهوک
 • دکتر رضا گرایی نژاد ریس امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور
 • دکتر رضا محسنی استادیار دانشگاه شهیدبهشتی
 • دکتر زهرا افشاری استاد دانشگاه الزهراء
 • دکتر سامان قادری استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر سعید امام وردی استادیار دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران
 • دکتر سهراب دل انگیزان دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
 • دکتر عبدالله محمودی استادیار دانشگاه آزاد واحد مهاباد
 • دکتر عبدالناصر شجاعی استادیار دانشگاه ازاد واحد سنندج
 • دکتر عثمان عبدالقادر حمه امین (دانشگاه پلی تکنیک سلیمانه- اقلیم کردستان عراق)
 • دکتر علی عسگر بانویی استاد دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر علی فقه مجیدی استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر فاتح حبیبی استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر فرشاد مومنی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر کاظم عارف فرج (دانشگاه پلی تکنیک سلیمانه- اقلیم کردستان عراق)
 • دکتر کاظم یاوری استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر کامبیز هژبر کیانی استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر کامران کسرایی استادیار دانشگاه آزاد واحد سنندج
 • دکتر کیومرث ایراندوست دانشیار دانشگاه کردستان
 • دکتر کیومرث حبیبی دانشیار دانشگاه کردستان
 • دکتر مجید صباغ کرمانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر محسن رنانی دانشیار دانشگاه اصفهان
 • دکتر محسن خضری استادیار دانشگاه بوعلی سینا
 • دکتر محمد بابکر مینا (دانشگاه پلی تکنیک سلیمانه- اقلیم کردستان عراق)
 • دکتر محمد باقر بهشتی استاد دانشگاه تبریز
 • دکتر محمد شریف کریمی استادیار دانشگاه رازی
 • دکتر محمد شهیکی تاش دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دکتر محمد رضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور
 • دکتر محمود حاجی رحیمی استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر محمود متوسلی استاد دانشگاه تهران
 • دکتر مظفر صرافی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر منصور زراء نژاد استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دکتر مهدی پندار استادیار دانشگاه تهران و مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری تهران
 • دکتر نادر مهرگان دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
 • دکتر نعمت الله اکبری دانشیار دانشگاه اصفهان
 • دکتر هوشمند علیزاده استادیار دانشگاه کردستان
 • دکتر هیرش سلطان پناه استادیار دانشگاه آزاد واحد سنندج


دبیر کمیته علمی کنفرانس: دکتر فاتح حبیبی (عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان)