آخرین مهلت ثبت نام: 12 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 فروردین 1396
تاریخ برگزاری: 13 و 14 اردیبهشت 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی (اقلیم کردستان عراق)
حامیان: سازمان برنامه و بودجه استان کردستان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، دانشگاه فرهنگیان استان کردستان، دانشگاه کردستان، شرکت شهرک های صنعتی کردستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان، شهرداری، شورای اسلامی شهر سنندج، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان کردستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، کنفرانس یاب
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: -2488 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: -2621 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: -2517 روز مانده
محورها
محورهاي اصلی همايش:

 • توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
 • سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار منطقه‌ای
 • اقتصاد مقاومتی و توسعه متوازن پایدار
 • اقتصاد گردشگری، فرهنگ و هنر و توسعه پایدار منطقه‌ای

محورهاي فرعی :

 • ضرورت‌ها و دلالت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی در توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
 • مدل‌های رشد اقتصادی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و توسعه پایدار
 • مدل‌های اقتصادسنجی، اقتصاد فضایی و توسعه پایدار متوازن
 • مدل‌های تعادل عمومی (I-O, SAM , CGE, DSGE ) و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
 • ساختار دولت، بودجه‌ریزی و نظام مدیریتی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای
 • بخش خصوصی، اشتغال، بهره‌وری و توسعه پایدار
 • توانمندسازی زنان، توزیع درآمد و توسعه متوازن
 • محیط زیست، آب و توسعه منطقه‌اي
 • بازار پول و سرمایه و توسعه متوازن پایدار
 • روش‌های پایدار تامین سرمایه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات مناطق
 • آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه‌ای
 • اقتصاد شهری، توانمندسازی جوامع روستایی و توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
 • اقتصاد مرزی، تجارت خارجی و توسعه مناطق
 • نهادها، سازمان‌های مردم نهاد و توسعه متوازن منطقه‌ای