آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 28 تا 30 بهمن 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1474 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
محورها
اهمیت مطالعات اکولوژی رودخانه ها
معرفی ماکروبنتوزها و اهمیت مطالعه آن ها
اهمیت مطالعه شیرونومیده ها
روش مونته کردن و شناسایی لاروهای شیرونومیده
روش مونته کردن و شناسایی مرحله شفیره شیرونومیده ها
روش مونته کردن و شناسایی حشرات بالغ شیرونومیده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین