آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 28 تا 30 بهمن 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1474 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
چهارشنبه 16 بهمن 1398
افرادی که می توانند در این کارگاه شرکت کنند
با توجه به عنوان و موضوع های کارگاه دانشجویان و محقیقن حوضه مطالعات اکولوژی و زیست شناسی آب، لیمنولوژی، مجموعه شیلات، حشره شناسی، مهندسی آب، محیط زیست، زیست شناسی جانوری و افرادی که در زمینه علوم مرتبط با کیفیت و زیست شناسی آب کار می کنند.
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین