آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 28 تا 30 بهمن 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1474 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
سه‌شنبه 15 بهمن 1398
برنامه سخنرانی و کارگاه ها
جزئییات برنامه سه روزه کارگاه به شرح زیر می باشد:

 

تاریخ

زمان

موضوع کلاس

مکان

مدرس

کلاس اول

28/11/98

2:30 تا 3:45

مقدمه ای بر اکولوژی رودخانه و جوامع کفزی

آمفی تئاتر

دکتر حبیب الله محمدی

استراحت

28/11/98

3:45 تا 4:00

 

 

 

کلاس دوم

28/11/98

4:00 تا 4:45

معرفی خانواده شیرونومیده و آشنایی با لارو شیرونومیده

آمفی تئاتر

دکتر آرمین نماینده

استراحت

28/11/98

4:45 تا 5:00

 

 

 

کلاس سوم

28/11/98

5:00 تا 5:45

آموزش آماده کردن نمونه و مونته کردن برای شناسایی

آمفی تئاتر

دکتر آرمین نماینده

کلاس اول

29/11/98

2:30 تا 3:45

آشنایی عملی با لارو شیرونومیده و شناسایی آنها

آز بوم ش

مهندس ادریس قادری

استراحت

29/11/98

3:45 تا 4:00

 

 

 

کلاس دوم

29/11/98

4:00 تا 4:45

معرفی و آشنایی با ریخت شناسی شفیره شیرونومیده و اصول تاکسونومی

آمفی تئاتر

دکتر آرمین نماینده

استراحت

29/11/98

4:45 تا 5:00

 

 

 

کلاس سوم

29/11/98

5:00 تا 5:45

آشنایی عملی با ریخت شناسی شفیره شیرونومیده

آز بوم ش

مهندس ادریس قادری

کلاس اول

30/11/98

2:30 تا 3:45

معرفی و آشنایی با ریخت شناسی شیرونومیده بالغ

آمفی تئاتر

دکتر آرمین نماینده

استراحت

30/11/98

3:45 تا 4:00

 

 

 

کلاس دوم

30/11/98

4:00 تا 4:45

آشنایی عملی با ریخت شناسی شیرونومیده بالغ

آز بوم ش

دکتر حامد غباری

استراحت

30/11/98

4:45 تا 5:00

 

 

 

کلاس سوم

30/11/98

5:00 تا 5:45

جمعبندی دوره برگزار شده

آمفی تئاتر

دکتر حبیب الله محمدی

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین