آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1399
تاریخ برگزاری: 01 و 02 اردیبهشت 1399
برگزار کنندگان: گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1405 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1417 روز مانده
اهداف

اهداف همایش:

1-      چالش­های صادرات محصولات کشاورزی در مرزهای غرب کشور

2-      شناسایی مشکلات، قوانین و سیاست­های بخش کشاورزی

3-      جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد استان های غرب کشور

4-      شناسایی چالش­های فراروی تجاری سازی کشاورزی در کشور و به ویژه در منطقه غرب

5-      شناسایی چالش­های فراروی محصولات کشاورزی در استان کردستان

6-      شناسایی راهکارهای مناسب توسعه کشاورزی در غرب کشور

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین