آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی 1398
تاریخ برگزاری: 14 و 15 اسفند 1398
برگزار کنندگان:
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 112 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 58 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
58
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-1
روز مانده
درخواست حضور
-1
روز مانده
تاریخ برگزاری
112
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین