آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1399
تاریخ برگزاری: 01 و 02 اردیبهشت 1399
برگزار کنندگان: گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1404 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1416 روز مانده
کمیته علمی

رديف

نام و
نام‌خانوادگي

Full Name

مدرك و

رشته تحصیلی

رتبه علمی

کشور محل اقامت

دانشگاه محل خدمت

ايميل

1

سید صفدر حسینی

Sayed Safdar Hossaini

دکترای اقتصاد کشاورزی

استاد

ایران

تهران

-

2

حبیب اله سلامی

Habibollah Salami

دکترای اقتصاد کشاورزی

استاد

ایران

تهران

-

3

حامد قادرزاده

Hamed Ghaderzadeh

دکترای اقتصاد کشاورزی

استادیار

ایران

کردستان

hamedar2002[at] uok.ac.ir

4

محمود حاجی رحیمی

Mahmoud Haji Rahimi

دکترای اقتصاد کشاورزی

استادیار

ایران

کردستان

mhajirahimi[at] uok.ac.ir

5

فرزاد اسکندری

Farzad Eskandari

دکترای آموزش و ترویج کشاورزی

استادیار

ایران

کردستان

f.eskandari[at] uok.ac.ir

6

محمد جلالی

Mohammad Jalali

 

دکترای آموزش و ترویج کشاورزی

استادیار

ایران

کردستان

m.jalali@ uok.ac.ir

 

7

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی

Hamideh Maleksaeidi

 

دکترای آموزش و ترویج کشاورزی

استادیار

ایران

کردستان

h.maleksaeidi[at] uok.ac.ir

8

قادر دشتی

Ghader Dashti

دکترای اقتصاد کشاورزی

استاد

ایران

تبریز

 

dashti-g@ tabrizu.ac.ir

9

جواد حسین زاد

Javad Hosseinzad

دکترای اقتصاد کشاورزی

دانشیار

ایران

تبریز

j.hosseinzad@ tabrizu.ac.ir

 

10

علی محمد جعفری

Ali-Mohammad Jafari

دکترای اقتصاد کشاورزی

استادیار

ایران

همدان

-

11

مرتضی مولائی

Mortaza Molaey

دکترای اقتصاد کشاورزی

استادیار

ایران

ارومیه

 

 m.molaei@ urmia.ac.ir

 

12

کوهسار خالدی

Kohsar Khaledi

 

دکترای اقتصاد کشاورزی

استادیار

ایران

کرمانشاه

kohsark@ yahoo.com

 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین