آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1399
تاریخ برگزاری: 01 و 02 اردیبهشت 1399
برگزار کنندگان: گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1404 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1416 روز مانده
محورها
محورهای همایش
1-تجارت محصولات کشاورزی و رونق تولید 2-صادرات محصولات کشاورزی و مزیت نسبی 3-بازاریابی، کارآفرینی و ترویج کشاورزی 4-مرز و اقتصاد کشاورزی در غرب کشور 5-قیمت تمام شده تولیدات کشاورزی و بهره وری آنها 6-اقتصاد کشاورزی و توسعه در استان کردستان 7-تجارت، ترویج و توسعه کشاورزی
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین