آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 فروردین 1399
تاریخ برگزاری: 01 و 02 اردیبهشت 1399
برگزار کنندگان: گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1461 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1473 روز مانده
تماس با ما

conf.uok.ac.ir/fcagriecon     آدرس وبسایت 

@agriecon1c        آدرس تلگرام 

08733511336                    تلفن 

     

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین