آخرین مهلت ثبت نام: 10 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 مرداد 1400
تاریخ برگزاری: 03 تا 05 شهریور 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کویه، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان، دانشگاه صلاح الدین، دانشگاه کویه
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 103 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 2 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 72 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
72
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-1
روز مانده
درخواست حضور
79
روز مانده
تاریخ برگزاری
103
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین