آخرین مهلت ثبت نام: 10 مرداد 1400
آخرین مهلت ارسال مقاله: 03 مرداد 1400
تاریخ برگزاری: 03 تا 05 شهریور 1400
برگزار کنندگان: دانشگاه کویه، دانشگاه سلیمانیه، دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان، دانشگاه صلاح الدین، دانشگاه کویه
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 103 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: 2 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 72 روز مانده
کمیته علمی

ردیف

دانشگاه کویه

دانشگاه کردستان

دانشگاه صلاح الدین

۱

محمد فایق محمد صبری

خالد سعیدی

مصطفی سعید عمر

۲

اکرم هاشم طاها (دبیر علمی)

محمد رضا ستاره

راقد ظاهر یوسف

۳

محمد غفار فرج

کیومرث کرمی

یوسف مولود حسن

۴

فاطین عادل اسماعیل

فردین خیر اندیش

رمضان حیدر عبدالله

۵

خالد نامیق صدیق

شهریار سلیمی

علی حسن احمد

۶

 زکریا عبدالحسین

بهروز ملک الکلامی

طارق عبدالحمید عباس (دبیر علمی)

۷

 اسماعیل رمضان محمد

عبدالله حسن زاده (دبیر علمی)

عبدالله فاضل احمد

۸

  نجیبه فرهاد صالح

آرش سروری

هاوکار طاهر طاها

۹

 فهمی فائق محمد

زهرا عالمی پور

دلشاد صالح اسماعیل

۱۰

 سمکو عبید رمضان

بندر استین چپ

امیر عبدالرحمان احمد

۱۱

 اسکندر خالد کاکه

مسعود قطبی

 

۱۲

 

سعدالله ابراهیمی

 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین