آخرین مهلت ثبت نام: 08 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان، موسسه تبادلات آکادمیک آلمان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1934 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
سخنرانان

سخنرانان و مدرسین کارگاه عملی

 
*     پروفسور آندریاس هوبن (Andreas Houben;  IPK, Germany)
*     سولماز خسروی  (Solmaz Khosravi; IPK, Germany)
*     قادر میرزاقادری  (Ghader Mirzaghaderi; University of Kurdistan)
 
 
 
عناوین مطالب تئوری:

 

*      پروفسور آندریاس هوبن (IPK, Germany): بررسی کروموزوم های B با استفاده از روش های سیتوژنتیکی جدید

*      سولماز خسروی (IPK, Germany): تصویربرداری سه بعدی از سلول های زنده گیاهی با استفاده از CRISPR-Cas

*      قادر میرزاقادری (University of Kurdistan): آشنایی با اصول و کاربردهای فیش

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین