آخرین مهلت ثبت نام: 08 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله:
تاریخ برگزاری: 23 و 24 آبان 1397
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه کردستان، موسسه تبادلات آکادمیک آلمان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -1934 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -1 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -1 روز مانده
کارگاه های آموزشی
کارگاه فیش و کاربرد آن در مطالعات گیاهی
تاریخ برگزاری: 22 و 23 آبان 1397
محل برگزاری: دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج
مهلت ثبت نام: 08 آبان 1397
ظرفیت: 25 نفر
شرکت در کارگاه
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین