آخرین مهلت ثبت نام: 10 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 شهریور 1398
تاریخ برگزاری: 10 و 11 مهر 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه رازی، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 131 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -153 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 105 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
105
روز مانده
مهلت پیش داوری متن کامل
122
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
122
روز مانده
درخواست حضور
131
روز مانده
تاریخ برگزاری
131
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین