آخرین مهلت ثبت نام: 10 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 100 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -30 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 73 روز مانده
کمیته علمی و اجرایی دانشجویی
 
 اعضای تیم اجرایی دانشجویی
 
   
 اعضای تیم علمی دانشجویی
 
 
محسن ابراهیم زاده (سرپرست تیم اجرایی)

 
 
علیرضا پورحیدری(سرپرست تیم علمی)

 عبدالباسط رستمی
   احسان رستمی
شیما غلام سهبازی
   شیما غلام شهبازی
 آرمان سلیمی
   اشکان گلشنی
 مهدی مقدسی
  سوما خوشامن
 الهه قابلی
  سارو صفاری
 یاسمن دانایی
  محمد هوشنگی
 زینب مولایی
  خسرو اکبری
 کیوان شیخی
  محمد حسین ذنوبی
 فرشته خسروی نیا
  
 محمد یاسین زندسلیمی
  
 سنا اعتصامی
  
 راشد حسینی
  
 محمد سهیل خوش نیت
  
 بهراد اصغرنژادی
  
 حسین مرادی
  
 هانیه حاجیلویی
  
 پویان یوسفی
  
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین