آخرین مهلت ثبت نام: 10 اردیبهشت 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 فروردین 1398
تاریخ برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت 1398
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 100 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -30 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 73 روز مانده
کمیته دائمی
 نام و نام خانوادگی
سمت
 دکتر پرویز کفچه
رئیس کنفرانس
 دکتر آرمان احمدی زاد
دبیر علمی کنفرانس
 دکتر خبات نسائی
دبیر اجرایی کنفرانس
 علیرضا پورحیدری
سرپرست تیم علمی/دانشجویی کنفرانس
 محسن ابراهیم زاده
سرپرست تیم اجرایی/دانشجویی کنفرانس
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین