آخرین مهلت ثبت نام: 16 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه زنجان، دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه رازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -588 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -810 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -606 روز مانده
اهداف

رخداد مخاطرات محیطی هر ساله پیامدهای ناگوار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جبران ناپذیری را برای کشور ایران به همراه دارند. هدف از برگزاری کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی انجام شده در حوزه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شناخت مخاطرات، پایش مکانی و زمانی آنها و فراهم کردن بستری مناسب در راستای تعاملات علمی بین پژوهشگران، دانشجویان، اساتید، برنامه ریزان و مدیران در این حوزه است.

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین