آخرین مهلت ثبت نام: 12 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان:
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 30 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -143 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 1 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
1
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
1
روز مانده
درخواست حضور
13
روز مانده
تاریخ برگزاری
30
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین