آخرین مهلت ثبت نام: 16 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه زنجان، دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه رازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -96 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -318 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -114 روز مانده
تاریخ های مهم
ارائه متن کامل
-114
روز مانده
مهلت داوری متن کامل
-101
روز مانده
درخواست حضور
-98
روز مانده
تاریخ برگزاری
-96
روز مانده
آمار بازدید
0 کاربران آنلاین