آخرین مهلت ثبت نام: 16 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه زنجان، دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه رازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -588 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -810 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -606 روز مانده
کمیته اجرایی

کمیته اجرایی اولین کنفرانس جغرافیا و مخاطرات محیطی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دانشگاه یا موسسه علمی

1

محمد دارند

دبیر علمی

دانشگاه کردستان

2

سعید خضری

دبیر علمی

دانشگاه کردستان

3

ممند سالاری

دبیر اجرایی

دانشگاه کردستان

4

برزان بهرامی کمانگر

عضو کمیته

دانشگاه کردستان

5

محمد حسین قلی زاده

عضو کمیته

دانشگاه کردستان

6

هیمن شهابی

عضو کمیته

دانشگاه کردستان

7

بختیار محمدی

عضو کمیته

دانشگاه کردستان

8

هادی نیری

عضو کمیته

دانشگاه کردستان

9

داوود طالب پور

عضو کمیته

دانشگاه کردستان

10

آکو محمدی

عضو کمیته

دانشگاه کردستان

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین