آخرین مهلت ثبت نام: 16 دی 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله: 30 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 18 دی 1399
برگزار کنندگان: دانشگاه کردستان
حامیان: دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه زنجان، دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه رازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، اداره کل هواشناسی استان کردستان
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: -587 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -809 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -605 روز مانده
کمیته علمی

اعضای کمیته علمی کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه یا موسسه علمی

استان

1

دکتر بهرام نصراللهی زاده

استادیار

معاونت برنامه ریزی استان کردستان

کردستان

2

دکتر بهلول علیجانی

استاد

دانشگاه خوارزمی

تهران

3

دکتر ابوالفضل مسعودیان

استاد

دانشگاه اصفهان

اصفهان

4

دکتر حسین عساکره

استاد

دانشگاه زنجان

زنجان

5

دکتر قاسم عزیزی

استاد

دانشگاه تهران

تهران

6

دکتر محمود خسروی

استاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

7

دکتر تقی طاوسی

استاد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

8

دکتر محسن پورخسروانی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان

9

دکتر حسن ذولفقاری

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه

10

دکتر ایرج جباری

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه

11

دکتر فیروز مجرد

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه

12

دکتر امجد ملکی

دانشیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

کرمانشاه

13

دکتر محمد دارند

دانشیار

دانشگاه کردستان

کردستان

14

دکتر بختیار محمدی

دانشیار

دانشگاه کردستان

کردستان

15

دکتر سعید خضری

دانشیار

دانشگاه کردستان

کردستان

16

دکتر امیر صفاری

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

تهران

17

دکتر صمد فتوحی

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

18

دکتر مهران مقصودی

دانشیار

دانشگاه تهران

تهران

19

دکتر محسن حمیدیان پور

استادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

20

دکتر محمدحسین قلی زاده

استادیار

دانشگاه کردستان

کردستان

21

دکتر هیمن شهابی

استادیار

دانشگاه کردستان

کردستان

22

دکتر ممند سالاری

استادیار

دانشگاه کردستان

کردستان

23

دکتر هادی نیری

استادیار

دانشگاه کردستان

کردستان

24

دکتر ابوالقاسم گورابی

استادیار

دانشگاه تهران

تهران

25

دکتر شیرین محمدخان

استادیار

دانشگاه تهران

تهران

26

دکتر صادق کریمی

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان

27

دکتر مصطفی خبازی

استادیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان

28

دکتر علی احمد آبادی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

تهران

29

دکتر رضا خوش رفتار

استادیار

دانشگاه زنجان

زنجان

30

دکتر غلامحسن جعفری

استادیار

دانشگاه زنجان

زنجان

31

دکتر عبدالمجید احمدی

استادیار

دانشگاه بزرگمهر قائنات

خراسان جنوبی

 

 

آمار بازدید
0 کاربران آنلاین